Vodácký přespolní běh v Ďáblickém háji

Výsledky ročníku: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022


Vážení sportovní přátelé,
s politováním Vám musíme sdělit, že jsme nuceni zrušit pořádání letošního ročníku Vodáckého přespolního běhu v Ďáblickém háji, původně plánovaném na 19.11. t.r. V letošním roce majitel části Ďáblického háje podmínil souhlas s pořádaním závodu finanční úhradou. Po složitém vyjednávání s majitelem, jsme byli postaveni před rozhodnutí, akci zrušit, nebo násobně navýšit startovné. Navyšování startovného jde proti duchu celé akce, kterou jsme dosud pořádali, jako sportovně společenskou – nevýdělečnou činnost – z čiré radosti z pohybu v přírodě a setkávání se s podobnými nadšenci. Věřte, že nás tato skutečnost velmi mrzí. Vždy jsme byli ochotni dotovat tuto akci naším volným časem a energií, letos by to ale znamenalo i dotaci finanční a to si náš oddíl nemůže dovolit.
Omlouváme se Vám všem. Závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za přízeň, kterou jste „našemu / vašemu“ závodu věnovali, 50 let věnovali.