Fotky z akc
200120022003200420052006200720082009201020112012

Celkov vsledky za rok 2006

Sjezdy v Krhanicch
CP Kamenice
Slalomy na Splov
NKZ v Opav
CP pindlerv Mln
Slalomy v Trutnov
P ekova Pila
Slalomy v Tboe
Suick slalomy a sjezdy okolo Plzn
NKZ esk Vrbn
Slalomy Vysok Mto
Jarni slalomy v Budjovicch
Slalomy a sjezdy ve Strakonicch
Podipsk slalom
Slalomy v Psku
Slalomy na Paraplku
Slalomy na Hubertusu
Slalomy Veltrusy
eskobudjovick pohr
Kivokltsk slalomy
P Lipno
NKZ Kivoklt
Tebechovice