Veltrusy VZ

Slalomy Veltrusy

22.- 23.7.2006

Fotky

Zastnili se: Jirka, Linda, Meoun a Pomeran

Vsledky:

Sobota:


Nedle: