Vanocni Vecirek

Vnon verek

15.prosince 2004

zastnili se: Hanka, Ma K., Veronika, Jitka, Linda, Ma H., Jolana, Selu, Ondra, Olk, Jirka, Meoun, Ma, Va, Kuba Barla, Petr Chvojka, Kuba Erhart, Vaek a Hugo

Jako obvykle utekl tenhle vnon verek neskuten rychle. Ani zapsat se toho moc nestihlo, nato s kmkoliv pokecat... I pesto zstv na prvnm mst v ron termnovce. Je to prost asn, akce na kter se sejdou vichni. Tm.
Konen po letech jsme zase v Chuchli. Co je fajn, bude i projka. A ne ledajak, ale hotov bojovka. Ppravy na n nejsou nejjednodu, zvl᚝ kdy m Jitka ped sttnicema a j milin prce, jako obvykle. Ale to nejdleitj jsme zvldly. Chuchli vyjednal Hugo m velk plus bod. Mla bt do rna, plnoc vyjednal Vaek, m mal mnus bod.
Od dvou do esti se konala vzdoba a ppravy na non sout a taky u jsme zaaly popjet, pojdat...
Jak kdo, j jsem ltala od desti od rna po nkupech a nemla as ani na obd ani na veei. Tou dobou u jsem nemla na jdlo ani pomylen (u jsem to pechodila), take se nen co divit, jak to dopadlo. V est nikde ani noha. Obloen msy pomalu miz. Tak vol Jitka Lind to bylo tsn ped osmou -, ale ta zejm nespchala. No nevad, poradme si i bez n. Hanka kec, je tu Vaek, ale v sedm se rozhodl, e nebude dle ekat a vydal se na vodu. To jsme byli v oku, protoe byl jedin kdo byl na mst a schopen na vodu jt. Co bude s na bojovkou? Po osm u se selo lid dost, a tak jsme vyrazili na vodu. J s Mou naped, abychom rozsvtily svky oznaujc indicie, ale na konci ostrova jsme se sely s tm, e mn spadly sirky do vody a Minu zapalovai doel plyn. Ale s elovkama se to zvldnout dalo. Jo, ale nebyly ani svky ani rachejtle, koda. Co pt rok? J jsem rachejtle vypustila spolen s Matesem. e se ostatn nepipojili, je jejich vc. A byly aspo frantiky.
Vakv tm zvtzil na cel e, byli nejen rychlej a inteligentnj, ale hlavn to brali poctiv, co se cen nejvc. Ne jako pohrdliv druh tm.
Va: To si na ns chce zase zkouet ty tvoje pedagogick praxe, co?
Va s Martinem start nestihli a tak zaali kalit dv ne nali prvn indcii.
Vszeli jsme se, jestli pijde na verek i Vera, nebo ne. Bylo mi jasn, e jo. Ona by si nechala ujt Szavu, ekrnu, Kamenici i pindl, ale pabu? Nikdy! A tak j to nedalo a pila. Ale diplomka j stle le v hlav.
Veronika: Nechala jsem to svzat, ale co kdy tam teba budou patn strnky.
Hanka: No m to snad oslovan, ne?
Vera: Ale co kdy to teba pjde pozptku?
Mates: Od toho tam ty sla jsou.
A pak u dolo na rozdvn drk.
Vaek: ...pro Martina S... Tak, mus zathnout...
A pokrauje: Shneme po mench darech....
Ma vytahuje lsteek se jmnem: Vaek
Vaek: ...To jsem si teda dal.
Akoliv jsme mli oznaen osobn drky na opan lavice, Vaek tpal.
Vaek: Toto je dar zcela obecn?
A dal drek: Nejt잚 dar..
Ma: Jitka
Jitka rozbaluje ozdobnou sklennou mistiku ala 70t lta.
Vichni: To je na epk...
Vaek: A dle tady mme takov krsn kvdr.

Moje drky mn fakt nadchly: playboy, mobil, dole. koda, e nic sladkho. Ale i tak se mi podailo zmocnit se tolik okold, co dostali ostatn, e jsem cel dal den okoldu nemohla ani vidt. Tedy jen do veera. Fuj hnus.


Pokud j si svoje drky pamatuju, tak piel Jirka s cyklosetem, jako obvykle s kkem po funuse (viz ve). Sloila jsem tm nespn kinder-vejce a vtinu ostatnch drk jsem zaregistrovala a rno, kdy jsem vysypvala pytel s vcma. Ale o to se mi vc lb. Vtina lid si mysl, e bu mm okoldu rda nebo bych j mla jst moc. A tak jsem ve okoldov hzela do pytlei se zajmavejma poukzkama. Doufm, e vechny ty sladkosti na koleji neukryje pli dobe.

A pak u se Vaek vrhnul na sv nejoblbenj, pspvky a pokuty za neodpracovan brigdnick hodiny. Martin S: Take by bylo pt rok vhodn, aby nikdo nic nedlal, aby se oddl obohatil...

Zbava plynula velmi nevzan a hned byla plnoc.

Pak u jen jedno cgo na zchod, kde jsme Matesovi shodlouze vysvtlovala, e chpu, e on Mu potebuje, ale my e j potebujeme mnohem vc.
Ani Jitka nebyla opil....
To jsem pr tvrdila j, ale veejn se od takovch vrok distancuji.
A tak se radi druh den jedem podvat do Chuchle, jake ten verek vlastn skonil. Druh den rozumj pozdn odpoledne.

Hanka a Jitka