Fotky z akc

Isel a spol.

14.- 17.srpna 2004

zastnili se: Jirka, Meoun, Jitka, Linda a Hanka


V sobotu zaala ostr olympijsk kln a na poadu byl i triatlon a prv ten byl pinou nezvykle volenho asu odjezdu za trninkem ve vlnch. est veern tak neobvykl nen, ale sobota..? Ve Zdibech se kln prothla a black ns nechal na Strahov njakou tu hodinku dv ekat. Toho vyuila Hanka ekajc v Chuchli, aby projela svoji zelenku. Taky jsem se chtla triatlonu zastnit, jene jsem se bla, e se to nesth. No aspo mm njak sly na nadchzejc dny. My jsme pehzeli vci, jdlo, kola atd. z Ulyseeka do Transportera, cestou jsme objevili i kle od vleku, take nm schzela u jen Hanina karimatka. Ta ekala v Mnku a pak u cest do Rakous stla v cest jen celnice. Ostatn netuili, e spolu s karimatkou mi Tom oznmil rozchod.
Podle eho rozeznala snaiv strnice mj ksichtk oproti fotce v erven knece (to je prej jako pas) nevm, ale pustila ns vechny. J cestou spala, tak si krom det (skutenosti to svalovan na Lindinu ptomnost) a zastaven na njakm parkoviti, aby si od volantu orznul i Jirka, nepamatuju. J si moc dobe pamatuju po ptrn na msto na span mimoto e jsme se zajeli asi tak 100 km a byli asi na 20 hezkch parkch - jsme potom zakotvili na beton v kalui ale j si nestuju. Noc pod plachtou byla pomrn pjemn, akoliv prelo. Po rnu vak medvdek zkontroloval obsah jdelnho kufru (pak se peptal na moje zsoby) a zaal remcat. To budeme muset jt nakoupit! Pomrn spn jsme se s Lindou bhem vletu ubrnily naen z toho, e jsme nakoupili patn a svalily jsme vinu na Jirku. Nakupovat pjdem, a nm jdlo dojde. Pravdou je, e na ti dny jsme potali jen ti sndan a dva obdy, ale tajn Martinovy zsoby ns zachrnily. Pret pestalo, naopak vysvitlo slunko. Na poadu dne bylo rozjedn na Mllu, za dv hodiny, kdy tekla voda, jsme stihly dv jzdy. Jirka to rozil na duatlon pidal kolo. Nejlep obd si uvaila Hanka. A naloila s nm, jak by se od n dalo ekat pagety byly vude, jen ne v hrnci. Ale j to ekala u pedem, celou dobu co jsem vaila se ten vai tak kynklal a ten hrnec na nm taky, take jsem pak u vbec nebyla pekvapen, jen jsem posbrala pr nedovaench paget z trvy a zahnala nejhor hlad. O aludku nemluv. Tohle msto musme rychle opustit nebo dojde k njak ekologick katastrof. Mstn informace zn, e sjzdn je v okol tra ve Spitaalu, tak je o odpolednm programu rozhodnuto. Ale e by to byla kvanta vody, to se tedy ct ned. Slalomka sice sjzdn je, ale asi tak o dva km v, kde pitk njak mal potok, sjzdn st kon. Ale aspo nco. Pro jistotu lepm chrni, m vpravu pkn zdruju. Nejt잚 je hned kaskdika v pr vn zatce, ale na druhou stranu voda nikam nespch, tak jsou odputny i men chybiky. Ne vak chyby jako hrom. Hanka nad zkm prskokem zavadila o kmen a jak jinak mohla skonit ne natorc mezi dvma utry. Zbytek trati absolvovala sten bokem, vtinu vak pozadu. Bylo mi hodn, hodn ouvej, dlouho jsme to msto pozorovali ze behu a u pi njezdu mi bylo jasn, e to nen nic lehkho, tak jsem se pekeln soustedila, abych to dobe projela, e tsn ped njezdem do t zk soutsky (polovin ne ve pindlu) jsem zavadila pikou o kamnek, kter byl pr sel pod vodou. Samozejm jsem la do hodin a pak u rovnou bokem do soutsky. Zstala jsem tam zaklnn, voda pese mn a vichni u nkde v trapu. Tak jsem bojovala, pemlela, jak vykrysit a tak podobn, a jsem si vzpomnla na zchranou akci z losk paprny pemet, take pkn ruce opt o kmen a tlo i s lod pes hlavu a fungovalo to. Pak u jsem zbytek seku scouvala, co mn vbec netrpilo, protoe jsem byla v euforii, e jsem peila. Pr pknch msteek se jet nalo. Na jednom se seli Jirka s Hankou a bok po boku ho procouvali. Jirka pitom mluvil dost sprost. Martin zas nkde elil a odnesl to prajc. A tak cel pondln dopoledne. Linda se, musm ct podle mho, zbyten obvala navy = chyb, tak ji Jirka umluvil aspo na slalomku. Linda se prost boj! J s Hankou, naprosto naden pjemnm pohoupnm, jsme si to daly jet dvakrt. Hanka si jet staila hodit pi pevlkn boty za zdku, chtla jsem si botiky odloit tak, aby pkn oschly na slunku, ale zdka byla kulat, tak pidala trochu dtskch horolezeckch her, ale jen na kupku hnoje, kter botky zadrela. Pesun na Isel byl rychl, dokonce jsme objevili krsn kemp. Podle m mu nic nechyblo, naopak trninkov lezeck stnka, lukosteleck sektor, krsn zchody a sprchy jen Jirkovi to bylo mlo: Pt musme najt lep kemp! Byl o to tam ndhern, dote nechpu, co se mu tam nelbilo. To se mu podle hodnocen ns vech podailo ji nsledujc veer u Zilleru. V tomto kempu jsem opravdu nepestvala asnout ani minutu vnon ozdoby na stanech, ped nima kobereky a satelity, pohoda to chpu, kad m njak nutn poteby, ale internet caf a sprcha speciln pro psy mn fakt dostala.
Pedvedli jsme Hance, jak se va tstoviny, nm jich ze shozenho hrnce vypadalo jen pomlu. Zato omka se vyvedla. Hanka spn uvaila brambory se zeleninou, Jirka s Lindou ohrnovali nos, to je jasn u tchto vybravch masoravc. Na druhou stranu, sekundovat Hance v jejm jdelnku je dlouhodob nemon. Co tim jako mysl?! -Jakoe t naum jst maso.
Dopoledne jsme se bavili Krsnejma zubama, pesnji eeno, Martin a Jirka se bavili s rukama od lepidla a hlavou v lodi a my ostatn pohledem na jejich chvlemi marn snaen udret kus bky tam, kde jet vera byl. Nechpu, jak dva musk mou dlat muskou prci 4 hodiny, kdy ensk by to mla za 30 minut. - Chtla bych tebe vidt po ticeti minutch, to by mon byla lep zbava:-)
Na vodu jdou ti Jirkovo lod, nejen Linda vyuv Jirkova dobrho srdce, ale i Hanka vymnila svj zelen cednk za sklennou plzeku. Musm ct, e jsem si moc polepila, poitek to byl o moc lep. Isel je bosk eka, nejlep co znm. Po prvn jzd nsledoval obd, tedy pytlkov polvky nmeck vrobyfuj. K veeru zaala voda stoupat, to u jsme jezdili z Hubenu, kde byla pkn vlnit pas. Charakter trati se zmnil, co v jednom seku zcela uniklo m pozornosti. Jela jsem v pohod za Jirkou, pozornost na nule, navc jsem podle popisu ekala tk msto trochu dle. Martin mi sice nev, e jsem to nevidlaJirka si rno vybral pkn vlec, e jm projede, co jsme my dv s Lindou netuily. J osobn a asi do vzdlenosti pl metru od vodn stnynikoho tedy nepekvap mj ledov klidn nklon na pln kdlo, opan zbr, voda mi la pes hlavu njakch ticet selneteba pokraovat. Linda: Ale obdivuju t, jak sis pkn drela i lo.. - J: J jsem se drela lodi. Dnes jet unaven tet jzda ne se eky uzavou ve prospch ryb, jen Hance se nepodailo vysvtlit, e dojet a do kempu sama nen ani nutn a ani rozumn. Nepehnj. Skoro vichni se chceme podvat jak to vypad v Zilleru, tam jet nikdo z ns nebyl. J ne, ani za nic, ale odporovat si fakt netroufm. Kluci vak zmnili pvodn pln, a e pejezd vypln veer a rno bude dost asu na sndani. Podle zprv naeho informtora VyhnanTour tee voda od dvancti. U dost pozd jsme se ubytovali v pknm ptihvzdikovm kempu mezi obytkama se satelitama. Slupli jsme kai s prkem a zalezli do stan. Rno jsem oznmila Hance, e pokud si chce tak zaplavat, me si piplatit bazn. H: Bazn? Na eskymovn? Na Lindin div jen dodala: Na co jinho se stav bazny? Voda tekla u trochu dve, tak jsme posadili Jirku na kolo, abychom mli dole pipraven auto a skoili jsme na to. Ale podle toho, co kdo o thle ce kal, jsme docela zklaman. Ani Hanka nem chu absolvovat vc ne dv jzdy. Navc voda kles. Jde sice o pkn pdlovn v hezkch vlnch, ale sek je pli krtk, aby ns to bavilo a navc cestou lovk nic nee, vechno pkn na sted. Tak radi vyrme dom, kluci jdou rno do prce a nen to zrovna nejbl. Jirka Chce jet njak nature seeing, j ho sp podezrm, e si chtl zacouvat na zk cest se sanitkou v tsnm zvsu, ale a tak i tak, nic z toho nebylo. Vichni jsme byli docela zden, kam ns to Jirka thne, zvl᚝ kdy u se kadej vidl doma v t sv posteli, u telky... Konen pak tak slevil spe byl donucen k nkupu, jene pak ne a ne zastavit. My, kdo znme jeho pbh Bratislava Praha, zanme mt o sv aludky strach. Cestou pak se vracme dom detm, take si meme gratulovat k pknm slunenm dnm, kter ns potkaly.
Ahoj zas pt.

Jitka a Hanka