Fotky z akc

Vnon verek

Fotky       Pozvnka

Vnon verek 17.12.2003

V poad ji tet Vnon verek se konal v dob, kdy se po pedloskch povodnch stle jet nememe pynit vlastn lodnic, tm mn spoleenskou mstnost. V tto dob musme vzt za vdk prostedm sice pjemnm, nicmn cizm. Tm odpad to, co je nm na VV nejmilej a kvli emu leckdo pichz radji pozd, ne aby piznal, e se mu na vodu nechce :-).
Datum bylo ureno dlouho dopedu (a uzpsobeno bylo dost sobecky jen mm soukromm zjmm - mm zjmem v tomto ppad bylo na verku bt :-) ), le s vbrem msta konn to nebylo nikterak jednoduch. Kad msto se nkomu nelbilo, ke kad monosti se nkdo stavl opovrliv. A nakonec Ma navrhla Koku v Karln, nikdo u neml na odpor slu. A seli jsme se pomrn na as. Teda Hanka s Mou. J jsem nevdla moc kam tak mm z metra jt, tak jsem opatrn vystoupila z vagnu, a koukm v nadji, e zbystm znmou tv. A taky, e jo. Jene chybika se vloudila. Ani Jirka nev, kde to je. Ale Karln zas nen tak velkej, abychom se spolenmi silami ztratili :-).
Mal vklenek se zan plnit dreky, a to dokonce rychleji, ne stl lidmi. ast sice nen tak asn jako v pedchozch letech (pietla bych tuto skutenost pechodn slab agitaci organiztor), ale selo se ns dost, pod vc, ne na kterchkoli zvodech. A skoro nikdo dleit nechybl - aspo, co se Techniky te. Elektro m ern puntk. Na druhou stranu Va svou zivou ptomnost (a vhodnmi dreky vlastn vroby - prek v rohlku) nedopustil pochyby, e by snad n sptelen oddl "vymel". Jen Ma Hodaka nmi "opovrhla" a dala pednost zubaovi.
Nejdleitj osobou je, jako vdy, Vaek.
Jitka: "Vaku, nedlum ti njak penze?"
Vasek: "Jo, dlum ti."
Ale i jinak se vythl. Patnct let star brourka o blicch je opravdu asn. A ada starch ernoblch fotek zaujala pln vechny. Jsme pece jen tak troku sentimentln.
Slvek: "Za poslednch padest let se nic nezmnilo."
Pekvapila m zprva, jak jsou nae blice spnm a oblbenm zvodem. Pt rok by mohla bt vt dotace. To ns ovem dovedlo v rozprav na znan prekrn tma na podzimn ppravy.
Ma: "Ale my s Kunratickou nemme nic spolenho!"
Hanka: "Ale mme. Mme tam bhat."
Akort vas na drky dor Petrousek. Je to zajmav pohled (foto 54). Je vidt, e Technici na to jdou "technicky" . Rozdv Vaek s Mou. Nejlep je, co se d jst, pop. pout na lepen - jako vdycky. Hanka se vythla, rozdala holkm krsn trika, jenom si asi mysl, e vechny holky v Technice vypadaj (rozmrov) jako j. Jene j jsem od poslednho cyklistickho "vletu" s Jirkou pibrala minimln 5kg, take mi nakonec ta univerzln velikost taky padne :-). Zvrem bych podotkla, e holky sice reptaly, ale do trika se veel i Jirka, take nen, co eit.
Nesmme zapomenout na vzcnou "seniorskou" nvtvu. Dva roky slibuje, e pijde - a nic z toho, letos ne - a pro zmnu piel. Mik. V il zbav as let. Hugo u mus (lou se s Mikem): "Pozdravuj svoji enu a nae dti :-)." Hanka jde uklzet a my ostatn bychom pak jet zstali, ale Jirkovo faux-paux a zavrac hodina ns nut zmnit lokl. Na to u ns nen tolik, jedeme v naem stavu "jenom" dvma auty. U vystelenho oka ns taky nechtj, tak vtz jaksi non-stop. Maj velk stl, ale o em jsme se bavili, to si u vn nevybavuju. Jen, e Pavel usnul (jene to se stv dost asto, take to tak nen dnm zchytnm bodem). Poprv jsem slyela e Meoun neprotestuje, kdy jsme jako dal "taci" navrhli jeho pbyteke tam jako party jet nebyla. Jene jsem vymkla (a asi nejen j), vystoupila jsem za Lindou na Budjrna tm pro mil tene verek kon :-).


Zastnili se: Hanka, Jitka, Linda, Veronika, Ma, Jolana, Jirka, Vaek, Hugo, Meoun, Olk, Ondra, Petrousek, Cucno, Selu, Pavel, Mik, Petr Chvojka, Slvek, "novek", Va