Fotky z akc

Petrka
2.-9. nora 2003

Fotky

Leton Petrka se vyvedla. Byla sice poznamenna uritmi nevary a pedevm potebou eit neodkladn zleitosti oddlu, ale na rozdl od loska ns neminul mrz a bohat nadlka snhu. Nevhodou byla nemocemi prodl parta, le zdrav jdro prokzalo svou odolnost a natrnovalo vytrvalost.
Hanka: "Tohle je soustedn na vytrvalostabychom pak po celou seznu vydreli na zvodech s Vakem vdy cel vkend."
2.2. nedle
Dorme na nkolik skupin. J s Hankou z Pece pes Liku. Dorazily jsme prvn a akort vas. Pedchoz parta zrovna konila obd a hodn jim zbylo. Takov pivtn jsem na Petrce opravdu neekala. Na njakou dobu posledn obd o tech chodech. Po tto "vloce" dorazil Vclav a za njakou tu plhodinku i zbytek skupiny mc sem ze pindlu (Martin S., Jolana, Jirka a Maky). U se ctme na chat moc dlouho otlet (pedevm Hanka lituje Tome, kter jde sm z ernho dolu a vyhn ns mu naproti), vyrme proto smr Lika.. J s Jirkou po tvrthodince ekn na Bufi usuzujeme, e Hanka tref a jedeme naped. Usedme na Lyask a vyhlme jak Hanku, tak Tome. To ovem netume, e Tom sed o dva stoly vedle. Hance je to jasn, n stl mj beze slova a vrh se na "manela". Jeho ticetikilov batoh pln jdla jim d zabrat i tak, take je nechvme bt a sami, s prv dorazivm Adamem, vyrme zpt dolnm vodovodem. Adam si na skluznici nemznul vosku (maximln tak sjezdovho), a tak mi nedl problmy s pnskou dvojic utvoit skoro vyrovnan pr (tedy tlennou skupinu).
Jitka: "Vte co se mi prv stalo? Pimrzlo mi vzn a j se musela zout ped chalupou!!"
Veer se plni elnu seznamujeme se staronovm prostedm a kamardy.
Jitka: "Nevm, pro ten ubytovac d Petrky nalepili na zchod. Tam kad hled aby byl co nejdv pryj to urit do konce pobytu nestihnu."
Adam Jolan: "Ty m takov pkn chlapsk triko!" (mn tm nevmcodlajc spermii na obrzku) - "To nen chlapsk, to je S-ko.."
Tom: "Vte nkdo na co je ta k pes chodbu?" - kluci mu odborn vysvtl, e je to na vodu neustle protkajc domem, aby nezamrzly trubky.
Hanka: "J si dv vdycky myslela, e to maj na Vnoce na kapry."
Martin s Jolanou oba pijeli s novou viz. Hanka: "Co vs pimlo zmnit image?"
Martin: "To nm do prce piel nov strojek na holen pacient. .a postupn se na sle selo vechno osazenstvo, nakonec i stanin sestra, a tak jsme si j postovali, e to moc nesth, vousy ly v pohod, ale vlasy nic moc. A tak ta sestra sundala ten distann nstaveca zajela mi do vlas. Nejhor bylo, e na tu erstv oholenou hlavu nelo nasadit kulicha."
Pak piel na adu pozdrav od Franty v zelen lahvi.
Hanka: "My si dme napl"
Jitka: "Tome, ty j asi bude chtt sm pro sebe, vi?"
Tom: "No, jasn (Hani nikomu nedm)" a vypil celho panka na pl hltu.
Hanka: "Tak, to jsem si o tob nemyslela"
Po pravd eeno, mla jsem njak nemstn ei na Hanku.
Tom: "Ty se, Jitko, boj, e bude ztra koukat Hance na zda."
Jitka: ??? "No, vera Franta pijel njakej zdrchanej - psychicky, to vbec strach mt nemusm."
Hanka: "To nen pravda, ml co dlat, bet.." - Maky pekvapen odkouknul od jdla: "To vm nesl oba batohy?"
Tom vzal na pump noviny na podpal a jak to v nedli bv..vyel jenom Blesk. Nevymyslela jsem nic lepho ne jm tedy ostatn veer bavit.Horoskopy.
Vaek: "J jsem na rozhran. Prvn jarn den."
Maky: "21.dubna?"."To je takov ryb beran, nebo beran ryba."
Martin: "Ta ryba v akvrku, co pod nar na sklo." "Zbavn test":
Vaek: "Co je to za otzky? A za odpovdi? J kdy vidm v tramvaji nkoho st Blesk"
Martin: "tak ho prat.". "tak jdu radi pry."

3.2. pondl
7.14 - Klika cvakla, dvee let, Vaek vchz do dve: "Tak co, sportovci, vy nikam nejdete? Dole je hork aj. Napadl snh."
Jirka: "Snm i bdm?"
Jolana: "J nemusm, j jsem z Elektra.".
Martin: "To si tady heju .. elektrickou zmiji."
Hanka: "M se zdlo, e jste, Tome, mli na zahrad bombu a Nmci hrozili, e nm vyhls studenou vlku.."
Martin: "Tady se chvli netop a ty hned studenou vlku."
Vaek: "Jak ekne, e chce nco dlat, tak z toho samozejm kouk prce."
Jak tento den dobe zaal, tak vesele i skonil. V pl jedenct jsem na chalup jen j a Jolana. Sprvci jsme do knihy napsali pro jistotu devt lid.. zbytek si jet hraje nkde na snhu. Ale po podku.
Vyrazili jsme rno za Vakem (dostaten pozd, aby stopa staila znovu zapadat) smrem na Mseky po skupinch. J s Jirkou jsme nikam nespchali - jako nejrychlej skupina vylezli jsme ped chatu v deset a prolapali stopu nejmenho zla na boudu Na Plni a dle pak po modr. Sjezdai jsou hrozn nebezpen, museli jsme dvat pozor, abychom nkterho "nesejmuli". V Petru jsme narazili na zbytek "pomalejch" skupin, doplnnch o Veroniku a jej batoh. Maky: "Kdy pjde s nma, tak j ti to potom nahoru vynesu." Dluno dodat, e zavazadlo potkal a o nco pozdji..
Bhem i chz po Krakonoov cest smrem na Rovinku jsme se podle pedpis "rozdlili do drustev podle vkonnosti". Posilnni steakem jsme se vydali zadnm 7,5km okruhem na stadion. Drustvo B se ztratilo a narazili jsme na n a ve pindlu. My jsme na tom byli o nco lpe, jen jsme vtinu cesty beli v protismru a minimln polovinu cesty jsme "hanovali" - tedy nahrazovali prci rolby. Skrz krm jsme j a Jirka vyrazili rovnou dom.
Jirka: "Jitko, vid ty ervnky? To bude nahoe pkn Saigon." - "Nerada ti to km, ale v Saigonu bylo 35 (C)."
Nad Krsnou pln padla mlha, setmlo se na horn cest chyblo pr ty (konkrtn jedna), zvje po kolena. Vzpomnla jsem si na absolvovan pednky horsk sluby. Od tye k tyi.
Jirka: "Vid nkde njakou ty?" - Jitka: "pln vude."
Asi po dvaceti minutch "akovn" do vech smr jsme se rozhodli vrtit a vzt to pes pl. To ns u dohnal obtkan Adam, kter ns pesvdil, e to najdem a povedlo se. My byli rdi, Adam byl rd.. Byla takov mlha, e jsme si vbec nepovimli vleku, pomy vyseli dva m od cesty (to jsem se dozvdla a rno). Adam byl dost "odvaenej", spolknul nm tatranku na posilnn a na Petrku u to bylo co by dup. Uvaili jsme si vivnou polviku a prkem a ohli se ajem. Skupina B na tom tou dobou byla podstatn he. Vyli si jet na vlet do Strnho. Natst fungovalo telefonn spojen, a tak jsme uklidnili Vaka, chtjcho u volat horskou slubu. Opozdilci si to pro jistotu moc nenakrtili, tak msto aby uzaveli koleko, vrtili se po stejn cest, asi pt km msto dvou.
Veronika: "Myslte, e budem dneska ve zprvch?"
Zabalili jsme jim aj, suenky a Nutellu a kluci v. Vaka jim vyrazili naproti. Na to, e se zvedla mlha a proli se jen horn cestou tam a zpt, byli pry vce ne hodinu. To u ovem bylo po jedenct hodin, kdy se m vypnat agregt, tak vznikl problm, kdo hodinu navc zaplat. Oddl techniky to urit nebude Na to, e den pedtm hrl sprvce ping-pong do plnoci, je thle 15 minut docela drahch.
Hanka: "Co kdybych vs pozvala na hodinu elektriky?"
Po pchodu se Hanka pilepila zdy na kamna s tm, e se a do pt nedle pozici nezmn.

4.2. ter
Po verej dlouh vychzce jsem prohlsila, e trnovat se d i na kratch tratch a teba i intenzivnji. Naordinovala jsem trat mezi Bufem a Vrovkou, Hanka s Veronikou to vzali za sv. Jirka e pob aspo na ernou horu. Musel sm, nebo ostatn (Martin a Makym) byli ve pindlu vyprovodit Jolanu na bus. Vaek veer evidentn m pedsevzet se konen vyspat pochopil patn, nebo v osm si to bez skrupul nakrel do naeho pokoje: "Tak sportovci", m (nejen) m dost rozladil hned po rnu. Nladu si ale jen tak zkazit nedme, navc ns veer ek sauna.. a bramborky. Vyrme s Jirkou tsn za Hankou, kdy ale my jsme na Bufi dvali oddych, skupina B, doplnn o Tome a Veru, se krbala tak zrovna na Lyaskou cestu. Jirka natst pochopil, e bhat sm nem cenu (nen to tak zbavn) a uschopil se dlat mi sparing. Byl odmn supr borvkovm kolem. Na chatu jsme dorazili nezvykle brzy, a tak jsem se pustila do brambor a Jirka do dv. Seli jsme se pomrn vas, brzy dorazil Vaek i Hanka se svou skupinou a Martin (ten z prvnho patra, kde cel odpoledne dospval dluh). Posledn piel sprvce, take ml nakonec smlu, protoe my vlezli pak do sauny na celkem dlouho - a dokonce. Byla to ale divn sauna. Vlezla jsem tam v domnn, e se zaheju a jet po dvaceti minutch, kdy jsem se Adama dotkla bosou nuhou Prost ani sauna mi k teplm nohm nepome. Hanka mla opan problmy. Vypadala, e se trp horkem, ale nevypadala, e by se j do zimy chtlo. Nakonec se vak odhodlala a vybh ven.
Jirka: "Vak on j Vaek osprchuje a hod do kd."
Martin: "On j to sp Vaek rozumn vysvtl - to je jeho nejhor trest."
Mezitm byly pipraveny bramborky, na stdaku pekli Jirka s Hankou, j jsem si vykemrala pr kousk nasucho pmo z plotny.
Martin k tomu naservroval Hance nakldan esnek. Dlouho ho prohlela, nakonec do nj kousla a: "Ty vole, to je esnek!"
Veronika s Hankou objevily na pokoji motla. Vypadal vak njak ospale a otrhan.
Hanka se zaala strachovat: "Ty motli maj njak otrhan kidlka, asi nedorostl.. mon tu nemaj dn nektar, co mysl, nenalijeme jim njakou vu?"
Jirka pi pevlkn odhalil vem, pro bez problm me na mrz jen v jedn tenk vrstv. Jeho prodn autoizolan vrstva je nm, co mu me kdekter jin savec zvidt. "To nic nen, ale sestenka m pln to sam." Adam to hodnot lpe ne adu znakovch materil: "Je dobe izolujc, dokonale prodyn, kam se hrabe teba na moiru.." - Jirka: "..Jen jsem si rno pes n nemohl tu moiru nathnout.. bylo mi to takkajc proti srsti."
Adam: "J vm, jak se zbavit chlup. Zjistil jsem, e mm na jednom rameni chlupy a na druhm nic. Nakonec jsem piel na to pro: Je to od lodi. Tak od t doby nosm lo na druhm rameni a mm te ob ramena krsn hladk."
Jirka: "Vaku, a bude rno zatpt, tak si zkus otevt komn, bude ti to hoet. (M to taky chvilku trvalo, ne jsem na to piel.)"
Hanka: "Ml sis jt na hoku a pl zabhat a dolo by ti to hned tedy, podle toho, jak startuje kodovku."

5.2. steda
Rno se probouzme do krsnho dne. Zejm proto Vaek vynechal jeho oblben budek. U sndan vyzvd: "A Jitko, ty nezpv s tm Frantou nkdy?A on m njak pajk? On ve kole asi mus bt slun.. je na t kole" Jitka (byla jsem jet dost rozespal): "On zas tak asto na tom stole nen."
Cel rozespal jsme pak tak vyslechli jak by to v oddle mlo jt To u bylo pespli. Rno vstvat mi pijde jako muen vysokho kalibru, dostvat ale takov hebky do hlavy ped "prvnm rannm ajem", to se ned ani popsat.
Maky mus dom, tak s nmi na hebenovku nepjde, Hanka a spol. jedou smrem na ernou, j s Jirkou se smrujeme na Lun a dle po hebenech po stopch Vclava a na Labskou a pes Mseky do pindlu. Vyrazili jsme sice oproti pedpokladm dost pozd (tsn ped destou - tedy vc ne hodinu za Vakem) v poledne u jsme u mjeli postaviku krc se pod stromem, jedc chleba s dvma druhy sra a pijc aj ze svetru (nebo ponoky - a tak do toho zas nevidm).
Vclav: "J lhev zabalm do svetru, kvli izolaci, a kdy chci jst, tak svetr oblknu, aby mi nebyla zima, aj vypiju, pak zas svetr sundm a bm dl."
e jsme byli na Zlatm nvr to jsem nepostehla.. Ve mst jsme se zastavili v cukrrn, pedtm jsme nabrali ztrtu na ami obd na Martinovce, a tak ns rychl mu znovu pedhonil. Martinovi pijel msto Jolany nov kamard - Ondra.

6.2. tvrtek
Rno u nebylo tak krsn jako den pedtm, ba naopak. Na rozdl od pedchozho dne, vak budek vynechn nebyl. Vaek evidentn nechpe, e kdy se na horch erti en, tak je zkaz vychzen. Jene toho dne museli ven skoro vichni. Veronika odjdla a mla vru dobr doprovod, kter se vak ji pouil z pondlnch nezdar, a tak se veer vrtil jen nejkrat monou cestou ze pindlu. Nezapomnli pi t pleitosti doplnit zsoby. To co Tom doke nahoru vynst je obdivuhodn. Stejn tak to, co doke Hanka snst. Naplnili a po okraj jejich u vyprzdnn ticetilitrov hrnec (viz foto). Ondra s Martinem, kluci uat, zali do Strnho na pivko a hned se nsledn dozvdli , e jsou to hospodi (natst ne oddlov, i kdy Martin m jet stle na mle). Svila jsem jim telefon a zavolaj Frantovi a vyzvd informace o pjezdu. Docela jsem se bla, nebo to jsou hoi s fantazi a mohli vyvst cokoliv, ale dobe to dopadlo. J se povauji za zodpovdnou osobu, tak jsem se tedy rozhodla vzhledem k nepznivm podmnkm (samozejm se znanou ltost v srdci) pro trnovn zstat na chalup a vnovat se vzdlvn ducha. Kolem druh hodiny to z okna vypadalo, e se vtr u trochu utiil, snh e pestal padat a dokonce vysvitlo na chvilku i slunko. Vylkalo ns (tedy Jirku, kter ml pocit, e by i mn nco uteklo, kdybych nela) to tedy z chalupy ven, na krtkou prochzku pes pl na obd na Vrovku - takov byl pln. Jene realita je jin. Krakono je dost zlomysln. Jen co jsme dorazili na Lyaskou cestu zaalo znovu siln foukat a vit nov napadan snh. U toho malho srubu nad horn cestou jsme potkali dva kluky s batohama a se psem. Asi li nkam na njakou chatu, mili cestou na Buf a kam dl to tko ci. Jen malou chvilku trvalo, ne nm kompletn omrzly oblieje, a tak jsme se rozhodli vrtit. Kluci prohlsili pouze: "No, my musme dl." Tak jsme je opustili kousek ped zatkem lesa a stihli to "od dvact tye svahem dol" k tym. Na to, e jsme byli pry celou hodinu, jsme uli tak asi ti km. Aspo jsme mli as udlat ostatnm radost. Vakovi, e jsme natpali dost dv a zbytku, e jsme zpracovali zbytek brambor na vten placiky. Tak za hoku se to zaalo schzet, prvn dorazili ti kluci se psem (dodaten jsme zjistili, e to byla pkn hyena). Byli pkn omrzl, ale brali to s humorem: "Kdy my to tady zas tak neznme."
V pravidelnch diskusnch veerech jsme konen doeili, co ns kolem organizace oddlu pl. Dost jsme sice znechutili ostatn ptomn a nezainteresovan, ale nm se ulehil ten kmen na srdci.
V sentimentlnch hovorech o tom, pro kdo v Technice zstal a nebo zstane jsme se dozvdli leccos. Jitka: "No, m bylo blb, kdy u jsem tomu Vakovi zavolala, aspo jednou do t tlocviny nepijt. A tam jsem potkala Hanku a ta mi ekla, e je to sranda. A vte jak j na lidi dm. Nakonec jsem tomu propadla."

7.2. ptek
Konen zas krsn den. Hned bych bela na Dvoraky, kdyby m neekala povinn cesta do Strnho pro Frantu. Jirka se uvolil jt se mnou, abych se v horch sama neztratila. Nasmroval m ovem na ernou horu, abych to nemla zas tak krtk. Pak do Dolnho Dvora na obd a po silnici do Strnho. Tam jsme nakoupili dostatek potravin a lahdek na zbytek vkendu a posadili se do hospody. Franta pijel s mrnm zpodnm, je vak telefonicky ohlsil: "U jsem tady kousek, jene mi to njak nethne a vyvail jsem vodu" - neteba podotkat, e teplomr ukazoval dost pod nulou. Cel vyerpn musel tedy ztracen sly v hospod jet zptky naerpat a mohli jsme vyjt. Chalupa u se na vkend zaplnila cizmi lidmi, tak jsme se jen koupli, zahrli pr partiek marie a li spt, abychom mohli rno brzy vyrazit.

8.2. sobota
Zas tak se nm to nepovedlo, nebo Vclav rezignoval na to ns budit. Ale peci jen, den byl krsn, Tom se jal Hance namazat lye a vythnout j po hebenech. Hanka jen tak sedla v kuchyni a sp ekala, jak se vci vyvinou. Na otzku pi oblkn, kdy Hanka adu vc najednou zaala postrdat, pro si nenamae sama, kdy se tak nud: "J bych si lye pipravila, ale to nen prce pro holiky." V tu chvli pied Tom: "Ale tu epici by sis pohldat mohla."
My (tedy j, Martin a Jirka) jsme vysvtlili Frantovi, e nepijel za nmi na hory kvli tomu, aby cel den opravoval auto, take nakonec rd s nmi vyjel smrem na Dvoraky. Slunko svtilo, cestu jsme si lep nemohli pt - pes dva kopce, a to pkn padky, a na konci drkov polvka, plze, domc houstiky a haluky. Veer se Frantovi u peci jen stskalo po jeho nepojzdnm milkovi, e se Martin uvolil jet s nm do Strnho na nvtvu. Dolili fridex, nastartovali a zahli motor..a pak o pr metr vedle doplnili tekutiny, nastartovali aludek a ohli se ped cestou. Ns u ekala pln chata Slavojk a mezi nimi i Va a company. Ti ns obzvlt rdi vidli - pedevm u plotny.
Hanka: "Franto, u ti u koleje vybrali auto?" - "No, j tam mm vdycky takovej bordel, e se sp kadej boj."
H.: "To Tomovi u nkolikrt. Nejhor bylo, kdy mu ukradli vechny kola. To auto vypadalo tak nemocn, jak tam stlo tak na zemi bez tch kol."

9.2. nedle
To u kadho ek vcemn individuln krtk vletk a odjezd.
Rno Jirka pi oblkn: "Musm se njak vhodn oblct. Pi tch sjezdech mi normln omrz pytlk." - Jitka: "To je manaft. Kad si tady cel tden stuje, jen j nic."
A protoe na odjezdu nen nic zajmavho, tm se na vechny (krom vody) zas za rok, teba i na Kamenn.
Jitka