Fotky z akc

Lipno 27.8 - 31. 8 2003

zastnili se: Jirka,Pavel,Meoun,Olk,Martin,Cucno,Petrousek,Ondra,Jitka,Hanka a Veronika (kter zkouela optnost Lipna)

Aneb Jak to pkn zaalo, tak to patn skonilo

Letos je posledn zvod sjezdovho P oproti tm pedelm vjimkou. D se trnovat ti dny dopedu, co je (obzvlt na Lipn) rarita. Sdlme ovem tra s raftai, kte si mysl e budou Misti svta (jak je pozorujeme, vichni si to snad ani nemysl - nicmn si aspo pijeli zazvodit). My (Technika) mme nov vlek. To znamen, e nemusme jet tolika auty, aby se vely lod na stechu. Tohle pedsevzet funguje, nebo na 10 zvodnk (= 7 posdek) jsme pouili "jen" 8 automobil.
Steda 27.8
o jedenct to m vypuknout. Nejilej je samozejm nahaven Hanka, kter svou skupinu byla schopn nahnat na vodu skoro jet dv ne ji pustili. Mimochodem, vzhledem k nzkmu stavu hladiny Lipna, poutla se voda spodem, a to po dost dlouh dob. Nejdv jsme si mysleli, e okolo projel vz s fekliemi, brzy jsme vak pili na to, e to je ta smradlav beka, co se v n budem nsledujc dny cachtat. Z cachtn jsme mli ze zatku strach, nebo ten povdal to a ten zas ono a dohromady nevdl nikdo nic. Mli poutt 25 m3/s, jene to stejn prvn den skonilo na 20ti. Jako ensk jsme strachu ale neodolaly a zkusili jsme to poprv na raftu. A ono nic. Mn se to zdlo jako nco, a strach jsem mla po jzd na raftu mnohem vt. Tak a hur na to!! Nafoukli jsme vaky, nalepili chrnie - jedin to zchrana pro mou loku, kter, prozrame to ji dopedu, tento prodlouen vkend pestla s tvarem lodi a v jednom kuse (a tm se nemohl pynit kad):. Hanka jezdila s tmi rychlejmi = s idiem, my bez idie jsme alespo uvtali chvilku odpoinku, nebo tahle voda opravdu tah za ruce. Jeden si k, odpoinu u obda, vytrvm a mu pokraovat. To vm ale jet nevail obd Jirka. Teda on jenom dodval ingredience, ale pln to stailo. Kdybych byla mstiv, nedm mu od masa olznout ani liku. Ale posute sami. Hzme s Hankou do kotlku pagety, "potebujeme to osolit!" A "m vc" sody "tm lp". To byl vplach aludku, to nebyl obd. Ani to "maso" z konzervy to nemohlo pehluit. Natst nm pan ze stnku s pivem zapjil soli cel pytlk, tak to lo pozt alespo se zavenma oima :-(. J jako nejmn zkuen lenka vpravy jsem nejela jet ani jednou ani slalomovou tra (to ns bylo vc) ani rybnky a Louovice. Ozkoueli jsme tedy vechno - provedli ns Petrousci, protoe Meouni si "bouchli" a co si budem vykldat loka se sklennou palubou to nem na Lipn jednoduch. To jsem nemla ani j a Jirka, kdy jsme pak tu lo veer museli lepit. Ale vt ztrty ns ten den nepotkaly, tak vlastn spch. Jinak jet k Paprn. Jako novek mm velmi autentick zitky skldajc se z nkolika asov oddlench trk (oddlench nm, emu se k okno). Ve zkratce msto zprava doleva (co jsem teoreticky chtla) jsem to najela vlevo, pevezla se po vrku dvou vlc (sp by to mohli popsat ti, co to vidli ze behu) - stih - odrm se rukou od skly vpravo - stih - v poklidu dojdm na tiin ke behu. J tam dlala kreace vhodn sp pro rodeo: ruce na kmen, lo pes hlavu, pemet a jedu dl.
tvrtek 28.8
.vstvme u velmi brzy, po devt vstupujeme do lodiek. Vtina na skupiny odjela za pracovnmi povinnostmi. Ne vdy profrm ideln stopou, ale profrm. Dnes snad u opravdu tch "ptadvacet". Ale stle to jde. Rafty vcemn trnuj nahoe, obas nkdo sjede dol, ale nen to tak ast. Veejnosti je tak pomrn mlo, asi protoe je pracovn doba nebo mon odradila organizace "masovho zvodu" ty nezkuenj. A tak i onak, v koryt se zas tak moc lid neplete. Jinak organiztoi to zvldli na jedniku, co ovem kaj spe dritel parkovacch VIP karet. Ale i ti ostatn si poradili a nebylo to vbec patn. To nevm, jestli myslela Jitka ironicky, nebo vn, ale mn se zdlo spousta przdnch parkovi, kam nesmli ani ti s kartami, zcestn.
Veer jsme navtvili vtinu naeho tmu bydlcho v kempu. Kluci (Martin a Michal) byli v pln lepic.
Michal: "Vo, tady m vai a jdi podplit lo."
Veronika: "A Martin ti pov jak."

Vu jsme na pivko nemuseli ukecvat dlouho, holkm (hlavn Hance) se nechtlo. Ale Jirka vymyslel "fintu":
Hanka: "Jitko, nemte tam nco dobrho?"
Jirka: "Tak dej, Jitko, t Hance aspo tu nuttelu. Stejn ji celou nesnme"
Hanka piskkala, ani se vyvlkla ze spacku. A to velmi rychle:"Aspo troku, olznout na liku." Tak jsem j obtovala aspo suenky.
Ptek 29.8
prvn ze dn D pro raftae. Mezi jejich rozjkami zvodu head-to-head mme vyhrazenou spritovou tra ke sjet. Prkrt se tedy rozjedeme dole a hupky dupky nahoru. M, coby u ostlenmu harcovnkovi, to u pijde skoro nudn, a tak cestou poutm pdlonicmn se nezvrhvm, ale asi tak polovinu trat k mostu kachnikuju za pdlkem, nedohnm ho, tak se radi dekuju ke behu, nebo Vu bych bez opory netrefila moc pesn. Na tto epizod m pekvapilo nkolik vc: e jsem zstala v klidu v lodi, e byli zchrani asi na obd, e kdy jsem se u behu nemla eho chytit, tak si m ti, co na nm stli div nefotografovali, msto toho, aby mi podali ruku pomocnou, a v neposledn ad to, e jsem sv milovan (a pedevm jedinn) pdlo zase nala. Jako varovn mi to stailo, tak jsem toho radi nechala. Ne vichni v naem oddle jsou tak prozrav. Na adu pila pohotovost poprv. Ale popoad. Pot, kdy Martin (K.) hrdinn vylezl a dohnal Olka, heslo radilo: aktivitky, aktivitky, tak do toho aktivn zase vlezli a o pr metr dl, pod Vou, mlem nevylezli. Ale podailo se. Pak u jenom njak krev, pr steh, pr pank a bylo dobe. Jen j jsem pak byla druh den na porad jako vedouc akce na rozpacch, pro pan Klekov k, abychom zvili pipravenost svch svenc.
Jitka: "Nevim, nevim, jestli tam mu toho Martina pustit."
Sobota 30.8
jet jsme nemluvili o poas. Tak do tto doby bylo dobe. V sobotu se to zaalo zhorovat a zhorovat. To abychom to nemli jednoduch. Na rozjet jen jednou dole a pak fandit naim raftam. To, e se jim to tu konen povedlo (Ma m mlem ukrtila). A pak je ada na nsz amplion vtipn komente, ale vsledek ukazuje, e taktika vyhrla. Takticky znamen sjet tra rovn dol = pikou dol, rychlost nen a tak moc rozhodujc (krom aly, kter musela vyhrt). Jen Cucnovi s Martinem ani taktika moc nepomohla. Kdy se z lod stane skldaka, tak to na Lipn nejde. Ale poite si ze studentskho kapesnho sjezdovho debla. To, e kluci maj dv lod (le obdobn kvality), nen pro tento ppad nikterak smrodatn. Nezbv ne dodat, e jsem podruh v ivot zajela Hanku, co m velmi t (Hanko, ne tolik jako ta 1.VT, a neboj, nebylo to naposled, mon:). Je zajmav, e nedlnm vkonem se Jitka u tak nechlub. Veronika pemlela nad nejhorm, e by se vn topila: "To bych pak sla vzduch z pytl v lodi" Va se po veerech moc nud, tak si esemeskuje s Mou:
Va a jeho bsn: "M sta jako banny, co chtly by bt lbny."
Ma: "Banny, jabka, pomerane, m moc velk oi kane."

Poas se opravdu zhoruje, i j neodolm pjemn ubytovn v Lipn, tm sp, e je to pky jen kousek od Mariny, kde se odehrvaj veern veselice a tak, e rno v 9 hodin u mi to bude na startu ppat, take chceme bt vyspal. Mn Va odvel k tetice do Frymburka.
Pavel: "Vo, kam jede?"
Va: "Do Frymburka."
Pavel: "Ut si me i tady."
Va: "Kdepak, na to mus bt podn kov a to je jedin ve Frymburku."

Nedle 31.8
Udlali jsme dobe. Rno leje, leje, lejejako z konve. Na porad ns uklidn, nepotee slibovanch 35 kubk, ale snad nco ke 32. Zrove, co t pedevm m, je tra definitivn zkrcena nad jez na rybnkch, take to nebude tak dlouh a nejede se Paprna. Take Lipno v podstat u Lipnem nen. Vem naim posdkm jsem odsouhlasila, e mou jet..na vlastn nebezpe, po vlastn rozvaze atd. Vody bylo znateln vc, ale tra se sp zlehila ne co jinho. Zvod jsme dojeli vichni, ale jak jsme kad obyvatelem jinho vozidla, tak jsme se zaali rozprchat dom ani jsme se skoro rozlouili.

zapsala Jitka a standartne cernou psala Hanka

astn neastn nedle na Lipn aneb zamylen nad naimi infnatilnmi konky

e jsme si uili naich hrtek s vodou po cel prodlouen vkend v kad zastnn, ale e realita se stala neastnou po rozjezdu do domov u kad nev a proto pkn po podku.
Cel situace se odehrla po historickm spchu ve sjezdu, kdy nae posdka C2 Cuc, Seluck dojela na pknm 8. mst nai oslavu jsme si nechali a na pjezd dom, nebo bezprostedn po zvod bylo mnoho jinch zajmavch lkadel, MS v raftu - sjezd erk, kam se odchlila valn st naeho dreamteamu a samotn sjed erk na plasku, kter jsem chtl absolvovat j spolen s Honzou Pischkem a Honzou Havlkem, avak pro nedostatek materilu, jsme nechali jet pouze Pika a j s druhm Honzou jsme se mu vydali jet naproti do Vyho Brodu. V mm Paoutku (m voztko) jsme si pustili pknou muziku a kutullme z kopce dol, prv ten den vyrazilo na dvaku docela dost divk a tak provoz byl, po policajtsku, zhutn. Cel trdl se thnul jako s hnojem, ale to buhuel neplatilo o proudu protijedoucch, prv v tch nejblbjch zatkch to pilo.prvn prav - pohoda a druh vidm pede mnou, jak njakmu protijedoucmu vozidlu se dostvaj kola do smyku, prvn skluz ustl a pi druhm dostv hodiny, nezmoh jsem se ne na vkik "Ty VOLE!!!!" a dostal jsem rnu do boku dve a pak ctm bolest v oblieji. Po oputn vozidla, nastal trochu ok, ale jen na pr sekund nebo oba j i Honza jsme si uvdomili, e jsme na ivu! Jen jsem pejel jazykem po zubech a ctm,jeden zub chyb,Honzu trochu bolela ruka a nakonec se ukzalo, e m natpl lnek ukazovku - jet, e skonila slalomov sezona. Obhldnem auto a vidme, e s tm u daleko nepojedem po pozdj likvidaci se ukzalo, e je to totln koda a e Paoutek pjde do recyklace. A tamto auto? Pedek na sraku. Nu a idika msto, aby utovala ns, my utovali j, musela to bejt pro n hrozn situace. Jenome holka, kdy nedv pozor a nezn kluzk terny, sorry jdi zptky na dtsk auto-moto-hit. Pr to vye jet lp, zane znovu jezdit na kole. O situaci potom u bych se nerad vyjadoval, nebo to je jeden velkej vopruz.policajti, hasii, zchranka, odtahovka, pojiovk, zuba a hromada strvenho asu nad jednm ivotnm momentem nad kterm se lovk mus zamyslet. Jezdit na vod je hezk, ale kdybych nejzdil..nemuselo se to stt. Ale nebojte teni, i s porcelnovou pamtkou v podob lev jedniky se d jezdit na vod!!!
Zvrem bych jen chtl moc podkovat klukm, Meounovi a Olkovi a samo jeho Mone za pomoc a trpezlivos, nebo musm uznat byl jsem docela bezradnej..jet m takov situace nikdy nepotkala a doufm,e u m nikdy nepotk.

zapsal Cucno


Vsledky:

Sobota: Sprint - MR sen.


Nedle: Sjezd