Fotky z akc

blice 23.11.2003

zastnili se:Nevyjmenovateln spousta lidiek

Problm s blicema je ten, e u si skoro nic nepamatuju, co je mlo na to, abych sepsala zpis. No, jako pokad jsme se seli jet za tmy, abychom ze starch a rozmoklch fbork vytvoili pkn trat. J znakovala lutou a asi v plce mi doly fborky, tak jsem se proklusala na start, kde se po chvli zmatkovn nala jet jedna taka lutch, problmem bylo, e byly trochu rozmokl, take pestoe jsem je poctiv vzala asi po 10 metrech bylo znaen mrn pochybn - u jednoho stromu m doli zvodnci, mal kluci, a zali se ptt, jestli znam lutou nebo zelenou barvu...Nakonec ale ve dobe dopadlo a v cli ns pr nkdo chvlil, jak to mme letos pkn vyznaen. A protoe jsem po zvod sbrala vemon fborky, nebyla jsem na vyhlen a nevm ani, kdo vyhlaoval, ani koho, ani jak se lbily nae medajle. Kadopdn byl krsn den a tu trochu chladu, co byla, rozhnli bci bhem, my dobrou nladou a becherovkou a mezi tm vm se propltaly luto-oranov paprsky pvtivho podzimnho slunka.
Ma K.

J Me taky moc nepomu, protoe m pam je sice velmi dobr, nicmn velmi krtk.
Take, mn byla pkn zima, trochu jsem nepochopila Vakovo vyhlaovn vsledk, hlavn to rozdlen do kategori (nkter mlaochy, kte beli 680m vyhlaoval na 1000m atd.). A taky si pamatuju, e ns tam njak zaplen trenr stran seval za to, e se courme s vyhlaovnm, e on kdy organizoval ME, tak mu to belo jak po msle.
Linda

Ale nakonec pr byly blice v obci beck posouzeny jako velmi spn akce s velkou oblibou.
Jitka