Fotky z akc Fotky     Fotky od Jitky       Pozvnka

Vnon verek 11.12.2001

    Potom co jsme sepsali denk z Francie, tak jsme se rozhodli, e zalome celou kroniku Techniky (teda akc techniky, na kterch se astnme my holky). A tak pu aspo pr slov o vnonm verku. Konal se v historii Techniky poprv. Co se mi zd podivn, protoe dostaten juchacch lid je v oddle dost.
    Npad vzniknul jednou v tramvaji (pravm mstem je Hanina kedlubnika), kdy jsme s Jitkou jely z Bohemky a houpaly se na dradlech. Hned jsme sepsaly pozvnku - to udlala zas Hanka -, kter ale nela odeslat, tak j Jitka musela poslat ze svho mailu a Ja obvolala vechny lidi z Techniky, z nich znala sotva desetinu to slo m zarazilo, tak jsem to pepotala a vylo to skoro k polovin.
    Vichni byli naden, selo se asi dvacet pt lid. Vyzdobily jsme jednu atnu na lodnici VUT a tam jsme zajuchali. O plnoci se to sprvci pestalo lbit. Tak jsme se pesthovali do jedn mstnosti v na lodnici, o kter jsme nemli ani tucha. Byla fajnov, i s postelema, koda e v tch postelch byly myi, mrtv. O tom zas nemm ani ajna j (Jitka)
    Nebyla jsem dostaten opil, abych s nima sdlela loe, tak jsem la radi domu. Jt to moc nevadilo, byla pln mrtv, pod padala ze stolu mezi flaky, divim se, e to peila. Tak go v novm roce. Hanka
    Je to pln jednoduch. Hanka to napsala tak povrchn, e je teba pipomenout vce detail (pro to dlm zrovna j, kter by se mla v koutku stydt, nevm):
   Zdoben atny bylo fajn - u tady jsme do sebe obrtily flaku vajeku (preventivn). Proto jsme tak odloily klid atny na neurito.
   Pak u zaali chodit lidiky (nejen od ns, ale i pespoln). Vldla il zbava, jen Vaek zaal bt kolem sedm troku nervzn (nkdo takov tam bt mus - v tomto smyslu jsme my holky pln neschopn). Asi chtl mermomoc pedvst svoje udltko na lampion (mimochodem velmi slun). V atn ns doplnili posledn opozdilci (Jindrci) a myslm, e u by se tam nikdo jin nepevlkl - to ta atna asi jet nevidla. Na vodu vyrazilo cca 11-12 lod. Nkomu vydrel lampin ob dv koleka kolem ostrova, ikovnjm z ns (Hanka) chytnul u na molu. Tito ikovnci pak byli velmi nebezpenmi (neosvtlenmi) plavidly. Mezitm doed Martin Klek s Adamem uspodali na molu plen arodjnic. Kdo tohle cel zmekal, o hodn piel. Nepiel ovem o spolenou sprchu, kter se, k velkmu zklamn nkterch, nekonala - nebyla toti v programu.
   Ke slovu pily "hranolky" a jeek. "Hranolky" spotebovaly st na vnon vzdoby, j zas st hranolek - podle toho to taky dopadlo - jak, to u psala Hanka.

   Zvrem jen nkolik osobnch posteh:
 • Sp se mi lbilo vem pst a dostvat zprviky zptky - podle ohlas jsem se nebavila jen j
 • Nemm rda Kubu Podleka - za to, e mi zken vylil sklenici wizoura do o, m m mlem oslepil.
 • Pt musm nkoho poprosit, aby m v ppad poteby uvzal, protoe jsem pila k mnostv (nikoliv malmu) podlitin a rm a dle o brle, ponoky, hodinky a boty - podkovn Adamovi, kter ml o vem (krom bot) pehled.
 • Jet dk Veronice, Adamovi a Vovi za pomoc s klidem - tedy za to, e to sp sami uklidili.
 • Pozitivem cel akce je, e jsem konen poznala ty, kter jsem poznat mla (abych mla pehled, o kom jdou historky)
  U se tm na dal podobnou akci:-)
  Svou ptomnost ns potili:
  + Jitka, Hanka a Veronika
  + Vaek, Hugo, Karel Kozel, Martin (Seluck i Klek), Kuba Barla, Petr Chvojka, Tom oek, Krytof Kohoutek, Jirka Vyhnnek, Jindrk a Perovk a Olk (s dmou)
  +za pivandrovalce: Kuba Podlek, Va, Maky s kamardem, Kaenka Seluck, Jolana, Ma Hoda a jet Ma
  Doufm ze jste pochopili, e ern barva pat textu co zapsala Hanka a modr ze pat Jt chpu ze to nen nejlep design, ale babo ra.