Fotky z akc Fotky

Vlet do Francie
Listopad 2001

Toto je denk, kter sepsala Jitka Hkov, pepsala Hanka Mondekov.
Abych oddlila Jitky zmaten poznmky pehzen a nesouvisl od moje souvislho textu a koment, kter uvdj nkter vci na pravou mru pouvm dvou barev. ern je Jitky a modrou dopluji text j. Mon pibudou pozdji dal barvy, pokud bude mt Veronika nebo Tom potebu tenhle denk obohatit i o svj nzor.

Ppravy a odjezd: O maratonu na ece Ardeche jsem se poprv dozvdla z plaktu v na lodnici.
La afrnek s npadem zastnit se letonho ronku oslovil Slvka, kter s nadenm pijal a mn. Po potenm vhn, tkajcho se m kvalifikace pro takovou cestu, jsem se tak pipojila souhlasem. Nominovali jsme jet Hanku.
ekla jsem to Tomovi, a ten mi odpovdl, e je to naprostej nesmysl, hlavn jet tam autem, o kterm La uvaoval, e koupme specieln pro tuhle cestu, a jeho cena byla asi 12 000. Ale to nikoho z ns neodradilo.
Piblin po msci Hanka zjistila, e La o tden popletl termn, m se pozmnilo sloen na posdky. . Hlavn problm byl v tom, e Slvek u ml zamluvenou dovolenou a jet ve sloen Jitka Hanka La se nm nezdlo nejastnj. A tak jsem vysvtlila Tomovi, e Francie je moc hezk zem a vzpomnla si na Veroniku, e ta by se nm sebou taky hodila a tak jsem j prost jednou na trninku (asi tden ped odjezdem) ekla: "Tak jedeme do t Francie, Tom ns tam poveze." . Veroniky reakce: : "To mte skvl a kdy jedete?" . Odpovdla jsem j prost: : "Jedem v ptek nebo v sobotu a ty jede taky". .
Celkov se ani dn velk pprava nekonala: Jet den ped odjezdem vtina posdky (100%) nemlo ajn, co tam budeme dlat. Definitivn o odjezdu vlastn rozhodl La; . spolhaly jsme na nj i co se te programu. My holky jsem toti tvorov nerozhodn.
Od toho dne Lu ovem nikdo nevidl. Nebyl k dosaen dnou z modernch telekomunikanch vymoenost. Posledn tden neodpovdal na zoufal maily, z koleje se odsthoval neznmo kam a doma nikdo telefon nebral. .
Shodli jsme se na tom, e La je divnej.

tvrtek 1.11. 2001:
Hanka obdrela mail od nedostiitelnho lovka s textem: "Kdy jste se neozvaly, tak potm, e nikam nejedeme".
To ns u ovem nemohlo odradit. "Vme", e si z ns La dl srandu. .


Ptek 2.11. 2001:
Pedvoj bage vetn pdel putuje do Chuchle. V mm ppad pes Paskou, Staromk, Vclavk a Jirskv Most J prost turisty nesnm U tak se tm, e budu oslovoju lidi "excuse me" apod. .

Sobota 3.11. 2001:
Z koleje musme vyrazit brzo, abychom stihly nakoupit. Na Andlu ns osud rozdluje; . sp rozdln poteby: Jitka potebuje nakoupit normln jdlo, kdeto j jen nkolik okold, protoe nevm, e jich Tom nakoup dostatek na celej tden.
Nleit obtkna dorm do Chuchle jako prvn.Veronika elektronicky hlsila hodinov zpodn: kdy vlaky nejedou, z Klnovic cesta nevede. Hanka zchladila cestovn horeku cestou k jezu; . to nebyla cestovn horeka, sp zoufalstv z pedstavy, e v ptch dnech do lodi nesednu a kdy, tak to bude za cenu manelsk hdky: nejedeme toti na vodu, abyste vdeli, take jsem si to musela naposled ut, ne doraz Tomk do Chuchle.). J s Tomem jsme zaali nafukovat auto. Ve dv jsme ekali u jen na Veroniku. Naopak Lu u jsme neekali . a ani jsme neekali e ho jet nkdy uvidme. Neekali jsme ovem ani, e Hanka bude mt jeho pas. Vlet se zaal vzdalovat. . Tom hned hz flintu do ita a dv si obklad na elo, my holky neztrcme optimismus.
Byl to fakt teda problm. ikovn Jitka zjistila, e mm Lv pas. Pesn toho Ldi o kterm jsem psala o dek v. To by jet nevadilo, hor bylo e mj pas ml La. eili jsme situaci s chladnou hlavou a nenechali se rozhodit ani potom, co La nebral telefon. Vdli jsme, e pro nj to nen pln samozejmost a tak jsme jeli k nmu domu, boe dky, e s nm mla Jitka techtle mechtle a tak vdla kde bydl.
La doma byl.
Vzal pas beze slova a odeel. Pod deseti minutch zvonme znovu, La se z okna div co jako chcem a e pas jet nenael. Nakonec nm ekl:":Mm snad mail ne?" Shodli jsme se na tom, e La je divnej.
Vechny jsme se zaradovaly, e meme jet, akort Tomk se radovat neum a tak radi volal tatnkovi, aby se uklidnil a aby si postoval. Samozejm, e nejhor nadvka jak na svt je, kdy nkdo nazve ti krsn dvky intelektulkama. Tatnek ho podpoil, e ml sedt doma, ze dvaj fotbal. Ale Tomk m smlu a jede v tom s nma. Vlastn s nmi jede i La, jeho chovn toti je momentln nejaktulnj tma?
Z Prahy vyjdme ve tyi hodiny odpoledne. Jet nabrme benzn a bagety, v Plzni vylome pam (285 MB). Cesta k hranici je voln. Na Rozvadov strvme cca 1 hodiny ve front a nakonec slyme "Nach rechts". Hanka jen p: "Jestli budou chtt vechno vyloit, tak si dme kadej tyi panky a pak pjdeme toho celnka pesvdit e to nen nejlep npad". Natst chtli jen dkladn prozkoumat nae pasy Kdo dal na vrch ten s teroristickou fotkou? . Nezastnn mou hdat, kdo z ns ty je nejvc podobnej teroristm: to je msto pro vae typy.
Nmeckem jsme projeli v podstat bez problm a na vcarskch hranicch se historie opakovala. Celnice si ns odstavila a dal auta vesele projdla bez kontroly. Tak dkladnou prohldkou nae pasy jet neproly.
O plnoci, jako na koni, jsme zaparkovali ped ndhernm domekem se zimn zahradou.
(nechpu pro je z toho Jitka hotov jet dneska) strka Williho v Oberembrachu.
Veronika u pouv vty typu: "v mm poehnanm vku". .
U si nepamatuju v jak to ekla souvislosti, nicmn ten vk souhlas.
Tak zaal n vlet a tak skonil prvn den, sobota.
Rozhodli jsme se, e budeme bodovat kad den, maximln 10 bod kad.Hodnocen dne: 20 bod. .

Nedle 4.11. 2001:
Po vydatn sndani jsme vyrazili stbrnou Lanci smrem na Zurich a odtud do Weggis. . J si teda jmna vesnic ani znaku auta nepamatuju, zato si pamatuju na klasickou hudbu prokldanou nmeckma zprvama, co nen sluchu nejpjemnj, pak si pamatuju njakou kamenitou ku okolo silnice, koda, e nemla vodu a hlavn si pamatuju pnlivou touhu dojt si na zchod. Nam clem byla mal vesnice u jezera Vierwaldtatte See. Bhem chvilky - Hanka bhem - jsme vystoupili nad mlhu a zaali si uvat slunka, svlkat svetry a mikiny. . Hlavn bylo to pekvpko, protoe kadej ekal mrz a mlhu a tohle byl rj.
Hanka se tila na jdlo, emu jsme mi hrdinn odolvali a do cca tetiny cesty nahoru. . Mli nacpan pupky od sndan, kdeto j, skromn lovk, jsem sndala jen kousek chleba a tak se nen emu divit.
Smovali jsme na Rigi Kulm (1752 m) 4 hodinovou prochzkou. Vdycky jsem si myslela, e nejhorm zvukem je, kdy za okny co pl hodinu jezd vlak, ale pedstava (s realitou jsem se stetla prv zde) neustlho zvonn kravskch zvonc celou noc m nelk. . J zvonce nepostehla, ale nemm pocit, e by to byla takov hrza, Jitka je holt holka z msta.
Co chvli cestu kily koleje ozuben drhy. Nad tou se co chvli rozplval Tom. My ostatn - technick typy . (to je Tomovo oznaen, ale museli byste slyet s jakym opovrenm to k)- jsme si jeho vlev snaili nevmat . (krom mn, moje manelsk povinnost mi pikazuje sdlet jeho naden, proto i j jsm: "hur vlek").
Celou cestu byl pekrsn vhled, ale tili jsme se na heben (potamo na vrchol), abychom vidli, co se skrv na druh stran kopce. Od 2/3 kopce mm vak okno. Jedin, na co si vzpomnm, je nesnesiteln bolest hlavy. . Mu potvrdit, e Jitky obliej ml stejnej odstn, jako jej vlasy - vybledlej. To je tak, kdy se podcen chladn poas a chod se z trnink s mokrou hlavou. . Vimnte si dvou dleitch informac, kter jsou schovan v tto vt: Jitka chod na trninky a Jitka mv mokrou hlavu. Rma v dutinch v tchto nezvyklch vkch nen nic pjemnho. Doufm, e mn to nebude provzet celm tdnem. Opan ppad si nedovedu pedstavit.
Na Rigi Laktbad jsme od strka Williho vyfasovali Marsku, co samozejm potilo okoldomanku Hanku. .
Nepotil mn ale fakt, e ta Marska byla jen jedna.
Nicmn ostatn si uili vhled na sten zamlenou plochu smrem na Zurich. . Zn to zvltn, kdy nkdo k jezeru "plocha". Cesta z vrcholu dol po ulapanm zledovatlm snhu dopadla bez razu, i kdy Veronika ns musela pece jen troku pobavit: "Na poslednm metru a j se nathnu". Z plky kopce jsme vyuili vzhledem k pozdn hodin . (16. 00) slueb lanovky a za cca 2h jsme usedli k vborn "italsk veei". .
Abych nezapomnla veer jsme barvily Jitce vlasy a tak se z n stal ufon.
Hodnocen dne: 29 bod. .

Pondl 5.11.2001:
Vyrme v 8.20. Jedeme na Bern, pak na Lasan a na Martiny. Hanka po cest studuje mapu Polska. . Pitom vedeme rzn filozofick vahy a tak jsem udlala objev: "Ono se d dlat leccos krom t kanoistiky".
Dnes si chceme prohldnout eku Isere, eku urenou pro hrtky - jak uvd prvodce. Nakonec Laussane nebudou, protoe Hanka neum st mapu, ale podle n mon pojedem pes Montreal. V poledne se napluje touha Veroniky a jsme v Chamonix. L'Arve vypad jako Tepl ve Varech, jene nem vodu a rozhodn ne teplou. Prochzme si msteko a lakujeme. Na Tomv nvrh, e bychom mohli nkdy zajt na racqlet a na vnko oponuje Hanka: "Cos na mn za cel rok ukudlil, to tady rozhz s tamtma dvma".
Chtli jsme se dostat do Bourg St Morice tunelem pod Mont Blancem pes Itlii. Tunel je ale zaven.Musme to do St Bourg Morice vzt Franci pes Albertville.
Isera je moc pkn eka. .
Ndhern!!! Veronika se rozplv nad vlnama, vlcema a schody. Tak moc by si tu pla plask. Slalomov tra je pro ns rozhodn na sjezdkch nejec (a to jednou provdy). . koda jen e s nmi nen La, ten by do toho el. Pod kanlem je to sice dost vlnit, ale ne nemon. . To si mysl Jitka protoe stoj na behu. Prohlme si tra, prohlme tak trnujcho Francouze - mam a do tmy. Pak si dme krtkou veei a jedeme smr Ardeche. Zakempujeme mezi vinicema.
Hodnocen dne 22. .


ter 6.11. 2001:
Rno mme slibnou sndani mezi vinnmi kei a pak se vydvme na cestu do Vallon Pont d'Arc. Ve mst zjiujeme (tm nespn) podrobnosti o maratonu.
Konen jdeme dnes na vodu. eka je ndhern. Pot co ujedeme asi jeden nebo dva kilometry se ozvaj prvn pipomnky: Hanka: "Je to tu hezk, ale jestli je to cel takov, tak to jedu naposled." (ped nmi jet 33 km). .
Po desti kilometrech u se eka nezd hezk vbec, zan foukat vtr a my netume, jak daleko to me bt do konce. Po dalch dvaceti kilometrech u je to jasn: Hanka: "To je nejhnusnj eka, co jsem kdy vidla". . Jene to ns ek jet patnct kilometr a my s Veronikou u jsme zoufal a pedstavujeme si jak pojedeme touhle hrznou soutskou a do veera, a do konce ivotaPo cest se zvrhne Veronika a Jitka j nsleduje.
Jitka kometuje sv lodn umn: "Tam, kde nkdo krys, tam krys i Jitka, a tam kde nekrys nikdo, tak aspo ta Jitka". .
Zastavujeme na zchod na Veroniino pn, pestoe jsme u tak zmzl a beh je tak kluzk, e je jasn, e se nm prost vystoupit nepoda. Hanka dostala zchvat vzteku: "J tady prost nevylezune j tu fakt vylejzat nebudu Co mm dlat, kdy mi pod uplavv pdlo? J se tady vyrm do lodi a vyhoubikuju to U nikdy nepudu na vodu. J do t vody nepolezu Lo rozdupu a pjdu pky na silnici... ". (stna cca 60 m kolmo, a pevis).
Jinak eka mla hezk msta, ale nemuselo by mezi nimi bt vdy 2 km, ale jen tak 50 m. .
Aby se dalo vylzt, vylejt a jet dl.
Mezitm se Tom ztratil v botanick zahrad. el si bezstarostn na prochzku a cestiky se pomalu ztrcely.
V kempu jsme potkali legranho chlapka, vypadal jak ryfuk (ml i nco spolenho s Vakem). Nabdl pomoc s odvozem lod co jsme odmtli a tak nm nakonec aspo zjiuje podrobnosti o zvod. Rno, kdy nm jde sdlit vsledek, tak se familirn zdrav s naimi novmi sousedy Nmci - stbrn deblkajaki ze Sydney. Ti pijeli veer a zatmco si stav stany my sed v aut je pozorujeme a stame probrat adu tmat neuviteln dlouhch.
Rno si pak jet Nmci pistav hotel a restauraci.
Rozhodly jsme se, e chceme jet na olympidu. Asi za Alr, ale musme si nejdv zmnit obanstv. Veronika dum, jestli je opravdu teba si mnit obanstv, jestli nesta jen jezdit za njak USK Zimbabwe.
Veronika zjiuje monosti registrace zvodu. Nejdve anglicky, co u njakch vcar nevylo. Potom dala dohromady skvlou nmeckou vtu, kterou na n bez rozmylen vyhrkla: "Wir mochten kayaking marathon hier".
Hodnocen dne 26. .


Steda 7.11. 2001:
Dlouho jsme se rno rozhodovali o tom, co budeme dle dlat. Dohadujeme se, e dnes voda ne, ale zato ztra bude rychlostn zkouka. Dnes tedy p vlet do hor, botanick zahrady apod.
Je ndhern, na kad vyhldce trvme pr chvil. Potkali jsme spoustu zvat, skoro jako na safari. Jetrky se ns vbec neboj. Pak jsme narazili na stdo horskch koz. Tom je dost konsternovn z faktu, e na mst, kde si vera dlal piknik je tolik koz. Veronika hodnot kozy jako "mun". k: "Kdybych byla koza, tak tohle by byl mj favorit. Dobr jsou, bavili m."

Po cest vedeme opt filozofick hovory. Veroniku zajm: "Myslte, e to ryfuk jezd kadej den?"
Obdek na vyslunn vyhldce kazily jen vudyptomn pelety sthaek. Jitka a Veronika si dvaj kvtkovou polvku a leo z konzervy, Hanka s Tomem zapiknikovali pagetama se srem a nvdavkem mme okoldu. Nad hlavami nm tsn proletlo letadlo (asi vyhldkov). Hanka: "Tak a je vlka".
Jitka:" Tohle bylo vlen letadlo tak ve 30 letech." Veronika zstv u vytren: "Ty do toho vid?"
Hanka dostala na zadek. Chtli jsme toti vyzvdt (J+H), co se skrv v kei cca 30 m po srzu dol. Vypadalo to na auto, ale Jitka pozdji zjistila, e je to popelnice. Hanka zstala v polovin kamenit sut. Tom: "Hanko, nelez tam, poj okamit nahoru!!!" Hanka: "Ne, m to bav, konen mn nco bav" Tom:" Poj okamit nahoru, nebo sjede nkam do dol." Hanka: "J se bojm, ty mn jenom stra횅"
Projeli jsme St. Martin, prohldli jsme si schody na jezu, moc hezkch sedm vlc po sob. Mme strach, abychom tam nerozbily zadek. Pak jsme proli krsn stedovk msteko s hrdkem a zase zpt. Byl to fajn maraton - vystupovn a nastupovn do auta. .

Veer Tom zase jednou ocenil n dv kolektiv: "To je pkn, kdy mte pln pusy."
Pi naem pikniku v aut Jitka k: "Dme jet litra vna a dem." (do hospy). Tom to komentuje: "Jitka je tady z ns nejvc aktivn: Pe, va, furt tu elovku".
Tak jsme li do hospy, kde jsme eili rzn tmata, napklad, jak se Tom s Hankou seznmili. Tom: "Kdy jsme se s Hankou seznmili, nezavolal jsem j, protoe tam byla v divn spolenosti. Nechovala se tam pkladn. .
" "Nevim, co by asi tak chtl, njakou pipku nejsp."
Jitka:" Mn by zajmalo, jestli kdy chlap ekne, e jsem ho zaujmula, "
Tom j sko do ei: "To jsou jenom kecy."
Byl to tedy hezk veer v kavrn ve Vallon Pont d'Arc. Na zchod mli jenom lapky. Zbava rozhodn nevzla vichni jsme se lzli.
Hodnocen dne 28. .


tvrtek 8.11.2001:
Budk hnusnej zvonil u v sedm. I pesto jsem se s Veronikou vykodrcaly na vodu a ve tvrt na deset. Sousedi Nmci tou dobou zrovna vstvali. Co si asi mysleli, kdy jsme lezly do naich efinch oblek?
Tentokrt byla cesta krat, ped zvrenou rovinkou ns dojela Hanka a tak jsme ji zvldly rychleji ne kdybychom byly jely samy. .
lovk aby je pod nkde tahal. Fajn trnink.
K obdku je oka s vajkem a H+T maj brambrky s lunchmeatem. .
Na tu jejich oku musel mt lovk podnej hlad aby si taky dal.
Pi obd uvaujeme: Hanka: "Kdyby tu byl Vaek, tak by to jel aspo dvakrt."
Veronika: "Nebo by se zblznil."
A vyrme k moi. U Avignonu (Nimes) si prohlme Pont du Gard. Hanika je nenapraviteln jedlk: okoldka, tvaroh, bonbony, brambrky a furt hlad. .
Kdy ta cesta je tak dlouh a v aut takov nuda.
Tom: "Hani, u to nejez, netlskej!!! "
Hanka: "J na to mm jinej nzor, mn to chutn."
Tom: "Zstane na ocet."
Hanka: "Stejn ty ume dv ne j ztloustnu."
Postavili jsme stany v hroznm vtru v kempu u ple v pknm msteku S'tes Maries de la Mer. Veer u vnka dopadl na rozdl od pedchozho trochu rozpait. .
Jitka nkdy pouv zvltn eufemismy: podnou hdku nazve nm rozpaitm. To se lidem, kte spolu trv del dobu stv. Co vak nenaprav rozhovor o vod. Tm sp, kdy nkdo poslouch jak nkdo krys.

Hodnocen dne 29. .


Ptek 9.11.2001:
Krsn byla noc, teplo a vtrno. Slovem vtrno se zde mn hurikn. Rann prochzka u moe je pekrsn. Fi ale a chladn. Msteko je moc hezouk. Znmky tu ale nikde nemaj. Stavili jsme se v docela pjemnm podniku na kafo a palainky (Hanka s Nutellou a j slanou).
Na promend Hanka prohlsila: "J u je pliv, voda je u behu" (bylo poledne). .
Dote nechpu pointu toho, pro se mi posmval,i to snad neme bt pliv v poledne?
Po obdku, H+T mli zase pagety se salmem a my hrachovou polvku, jsme s Hankou vyrazily sjezdovat na moe. Bylo tepl a celkem fajn. Jen mal vlny a velk vtr. .
Veer u se zase vracme na Ardeche. Opt ta dlouh cesta v aut a do veee daleko, tak jsem aspo dojdala zbytky od obda.
Tom: "Haniko to je nebezpen mt ty hrnce mezi nohama. Kdy nabourme, tak se poee. Mezi nohama nem mt nic, jenom kalhotky."
Veronice se nelb Tomova hudba - disco. Tomovi zase Haniny stravovac nvyky.
Tom: "To ani netute jak se tm do prce. Jedu na tden do Ostravy to bude pohoda."
Tom: " Co je ve?"
Veronika: "Teba i voda je ve."
Tom: "To jako e mus dvat pozor, jinak othotn?"
Jitka: "Kdy ned pozor, tak do toho spadne."
Hanka zapomnla napsat, e v Vallon jsme zaili ostudu jak Brno. Nejdv jsme se spn zapsaly k zvodu - jako sprvn socky jsme nafasovaly vnko, trika ap. a startovn jsme nezaplatily (to z ptomnch ech teda nikdo). Pak jsme Tome s Hankou nechaly a se bav, jak um a vyrazily (J+V) vtc nstrahm francouzskho malomsta (s pedstavou, e utratme posledn pebyten franky). Pedevm, v thle zemi nikdo neum jinak ne francouzsky - ale mme ruce a nohy. Seznmily jsme se s fajn barmanem a jeho kamardem. Kdy zjistil, e jsme eky, zamiloval si ns a nic nedal na to, e jsme praviaky ("eko - komunisto. Komunisto"). Tak se ped nami objevila dal sklenika vna, pak njakej sirup a dokonce ampus. To u jsme ovem zjiovali pdu na Italsk stran - tedy co se tk konkurence (opt poslouily ruce i nohy). Docela jsme se pobavily a k naemu asu byly odvezeny a do kempu, take odpadla dlouh nudn cesta pmo. Nvdavkem se nm dostalo pozvn na zvody ???kde asi? hlavn na nkdy v dubnu - co u by mohlo bt tepleji (aspo v teplch krajch.
Hodnocen dne 29. .


Sobota 10.11.2001 den zvodu:
Na popis nemm slu. Bylo to stran, ale intenzivn. . Tak j k tomu nco napu, i kdy u je to msc zptky. Zvod byl asnej, pokud lovk pekousnul poten stres. I kdy ns vichni pipravovali na podnej masakr, tak jsem stejn pipraven nebyla. Chtla jsem to vzdt. Jene to nebylo mon protoe jsem byla uprosted eky a vude okolo m se valily lod. Tolik lod pohromad jsem jet v ivot nevidla. Z rovn hladiny se v miku staly metrov vlny. Tenhle zvod je fakt dobr si zkusit, hlavn psychicky. Holky to nevydrely. Veronika prohlsila, e to bylo jak Titanic. Tisce topcch se lid, pdel, lod, kterm nikdo nepomh.
V cli jsme teda dostali balky, ale bylo mi dost patn, take si nepamatuju, co v tch balkch bylo. Pamatuju si jen, e to bylo jako na naich zvodech, byli tam snad vichni, co znm.
Kdy jsme se trochu zregenerovaly, tak jsme se vydaly hledat lod, kter holky v zoufalstv nkde nechaly. Nebylo to v zoufalstv, ale na silnici to bylo ti kilometry tme kolmo. Tom si z Astry udlal ternn auto. . A potom u jsme jeli dom. Teda k Vilkovi.
Hodnocen dne 19. .

Nedle 11.11. 2001:
Jet jsme se obohatili o jeden asn zitek a to byly Rnsk vodopdy. Nem cenu to tu popisovat, protoe to opravdu popsat nejde. Je to to nejkrsnj, co jsem kdy vidla.